InBtwien
Home  ::  InBtwien  ::  Onze werkwijze  ::  Disciplines  ::  vrijwilligers  ::  Actueel  ::  Contact

Home

Welkom op de website van InBtwien.

InBtwien is een onderdeel van Triade Jeugd. InBtwien is een tienergroep voor tieners met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Op InBtwien worden tieners voorbereid op de volgende stap in hun leven, o.a. door middel van het stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid. Er wordt een uitdagend en structurerend dagprogramma geboden waarbij er ook oog is voor de individuele behoeften. Zowel de kalenderleeftijd als de ontwikkelingsleeftijd van de tieners is bepalend voor de sfeer, activiteiten en benaderingswijze.

InBtwien maakt als tienergroep onderdeel uit van activiteitencentrum (AC) Rondo, een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke/meervoudige beperking.